Hvor tanker kan flyve blandt bautastene.

Af Kim Greiner.

At blive indbudt af en redaktion til at skrive en artikel er en stor ære, og netop jeg der uopfordret bombarderer forskellige redaktioner med rejsebeskrivelser, historier og læserbreve. Fra fristil til et bundet emne som ”min egen lille yndlingsplet inden for Skovbo kommunes grænser” er der dog et spring, og mine tanker gik straks til min egen baghave, og videre op på vores balkon til hængekøjen, men ved nærmere eftertanke, var det jo nok ikke lige det, redaktøren tænkte på. 

 Hvis man er lidt vandreglad, er der jo den vidunderlige Køge Å sti, der starter i Køge og går igennem Lellinge skoven med stejle skrænter ned til åen, videre forbi Spanager børnehjem og vekslende mellem åbent land, skove og småsøer ender stien ved Regnemarks Bakke. Her kan man gå op på Åsen, der må betegnes som Skovbos højeste ”bjerg” og skue ud over badesøen og resten af herligheden. Nå, forresten den sti går ud over kommunegrænsen, så den vil jeg ikke skrive om. 

Af andre langstrakte ”skønne pletter” vil jeg heller ikke skrive om turen rundt om Kimmerslev Sø. Her er der ellers nu to varianter med den lange på omkring 5 km over Nr.Dalby og Kløvested og udsigt til søen og Borup by fra toppen af Bakkegårdsstien. På den korte Kimmerslev sø tur drejer man mellem Borup og Nr. Dalby ned ad Fiskervej, der ender i en trampesti, der ikke rigtig er der endnu, men Skovbo Kommune har lovet at forbedre stien og gøre den mere fremkommelig. På den korte tur får man mere fornemmelse af søens nærhed, og både sommer og vinter er der en herlig udsigt tværs over søen til Kimmerslev Kirke. I begge ture rundt om søen indgår ikke det bedste, nemlig miljøet omkring dæmningen og Kimmerslev Kirke, men man må glæde sig selv med den lille afstikker, og nyde dette helt unikke miljø. 

Det, jeg så vil skrive om, er stendyssen i Ryeskov, som ethvert barn i Borup kender, ihvertfald de børn, der har været i skovgruppe i Møllehøj børnehave. Over 35 store grå sten er stablet op i en langdysse med et gravkammer i hver ende, og hvor det sydligste er meget velbevaret og kun mangler dækstenen. Der er ikke konstateret gravfund i stendyssen, men selvom Røde Kors ikke var opfundet, gik man allerede dengang ind for genbrugstanken, så graven kan have være genanvendt mange gange i tidens løb. Stendyssen er tidsbestemt til bondestenalderen fra 3.600 til 3.200 år før Kristi fødsel, så Borup kirke er i den tidshorisont noget moderne nybyggeri fra middelalderen. Opførelsen af en sådan stendysse har krævet mange menneskers arbejde, og de har selvfølgelig boet i en landsby, og det er da en tankevækkende betragtning, at Borup by kan holde 5.404 års fødselsdag, sådan cirka. 

Stendyssen har for mig og min nærmeste familie en særlig betydning, for begge mine børn er opvokset i den gamle skovfogedbolig i dyssens umiddelbare nærhed, og stenene har mange gange været brugt som deres legeplads eller tænkested, for det er også et godt sted at sidde og gruble. Så sammen med andre eller helt alene, kan man med benene dinglende fra de store grå sten lade tankerne flyve, og i fantasien forestille sig alt det, der i tidens løb er sket i stenenes nærhed. Da jeg ringede til min datter Louise og spurgte, om hun havde nogen minder fra stendyssen, svarede hun: ” Ja, i høj grad, for jeg har arret i panden endnu”, hvilket hentyder til et fald under en”jorden er giftig” leg. Men vi har også minder om to hunde, en dreng og et højt træ, samt en dramatisk hjemmevideo ”Korsets hævn”, så hvis sten kunne tale, blev det en lang historie bare for vores families vedkommende. 

Stendyssen ligger i en lille skovlysning nær Skovbo Naturskole i Borups nordlige del. På parkeringspladsen står en stander med brochuren ”Spor i landskabet”, der giver en børnevenlig guidet tur i skoven, men hvis man kun vil opleve stendyssen, skal man følge stien omkring 100 meter, og derefter dreje til venstre mod Idrætspladsen, så kommer man til min lille yndlingsplet.

Hvordan Borup ser ud om endnu tusind år er svært at forestille sig, men jeg er overbevist om, at stendyssen også til den tid stadig er til glæde for menneskeheden. 

Tilbage til forsiden.